Groepslessen Zarica HorsesJaartraject ZaricahorsesTraject Zarica Horses

Groepslessen

Werken in kleine groepjes biedt voor de meeste kinderen nog meer leerkansen dan privé-les. Tijdens de groepsmomenten leren ze spelenderwijs samenwerken, uitleggen, luisteren naar elkaar, overleggen en afstemmen. We dragen hierbij altijd zorg voor een veilige en prettige leeromgeving, zoals je ook van ons gewend bent vanuit de kampen

Groepslessen gaan door in groepjes van minimum 2 en maximum 4 kinderen. In elk groepje kijken we naar ieders talenten en wensen, en bieden de nodige zorg en aandacht zodat elk kind zich ten volle kan ontplooien. Al onze lessen zijn gebaseerd op herhaling en structuur, en zorgdragen voor elkaar en de paarden. Dit zorgt voor veiligheid en vertrouwen.

Om zoveel mogelijk in vaste groepjes te kunnen werken, lopen de groepslessen per jaar of per trimester. Een gemiste les inhalen op een ander moment is mogelijk, maar verder wordt er zoveel mogelijk met vaste lesmomenten gewerkt. Het jaar bestaat uit drie trimesters: september tot aan de kerstvakantie, januari tot aan de paasvakantie, en april tot aan de zomervakantie. Omdat niet elk trimester even lang is, verschillen de prijzen per periode enigszins. Een overzicht is te vinden in de tabel hieronder.

Privé-les

Kinderen die nood hebben aan individuele begeleiding kunnen bij ons terecht voor privé-les. Tijdens de lessen gaat het om veel meer dan het aanleren van de technische aspecten. Stap voor stap zal je kind leren om harmonieus te communiceren met een paard. We maken gebruik van de principes van positieve bekrachtiging want samen werken met je paard moet ook voor het paard fun zijn. Daarom gebruiken we targets (kegels, matjes...) om het paard duidelijkheid en structuur te geven. Het paard is een volwaardige partner die zijn inbreng mag geven, ook tijdens het rijden.

Alles gebeurt op een ontspannen manier, we beginnen met het opbouwen van vertrouwen tussen kind en paard. Door samen het paard te halen en te poetsen leren we de lichaamstaal van het paard steeds beter kennen. Heeft die er zin in vandaag? Is het paard gespannen? Bang? Of net lekker relaxed? Ook staan we stil bij wat de kinderen zelf voelen vanbinnen en nemen we de tijd om tot rust te komen voor we ons door het paard laten dragen. De volgende stap is werken aan het eigen lichaamsbewustzijn. Wanneer we op het paard zitten moeten we eerst leren de beweging te volgen. Kinderen leren hun eigen lichaam steeds beter kennen en gaandeweg leren ze ook met hun lichaam invloed uit te oefenen op het paard. 

Privé-lessen gaan steeds door op afspraak, stuur ons gerust een e-mail of bericht voor verdere informatie.

Praktisch

  • Privéles: 70 Euro per uur
  • Combiles: 75 Euro per uur (twee kindjes krijgen samen les met 1 paard)
  • Trimester 1: 550 Euro
  • Trimester 2: 425 Euro
  • Trimester 3: 425 Euro
  • Jaartraject (trimester 1, 2 en 3): 1250 Euro  + een gratis kampdeelname (100 EUR korting bij inschrijving in juni)