Groepslessen

Vanaf september 2022 komst de nadruk te liggen op groepslessen in plaats van op privé-begeleiding. We hebben hiervoor gekozen omdat we erin geloven dat samen leren nog leuker en effectiever is. Bovendien biedt het ons de mogelijkheid om nog véél meer mensen kennis te laten maken met de Zarica methode. Wij willen breed uitdragen dat paardrijden ook anders kan. Door met groepjes te gaan werken komt er ruimte voor nog meer mensen om dit te ervaren, en dit sluit aan bij onze missie: zoveel mogelijk paarden en mensen brengen naar de beste versie van zichzelf. Bijkomend voordeel voor jou als leerling is dat de groepslessen doorgaan aan een goedkoper tarief dan privélessen.

We hebben de afgelopen jaren ervaren dat het werken in kleine groepjes voor de meeste kinderen nog meer leerkansen creëert dan privé-les. Tijdens de groepsmomenten leren ze spelenderwijs samenwerken, uitleggen, luisteren naar elkaar, overleggen en afstemmen. We dragen hierbij altijd zorg voor een veilige en prettige leeromgeving, zoals je ook van ons gewend bent vanuit de kampen en groepslessen die we al gaven.

Groepslessen gaan door in groepjes van minimum 2 en maximum 4 kinderen. In elk groepje kijken we naar ieders talenten en wensen, en bieden de nodige zorg en aandacht zodat elk kind zich ten volle kan ontplooien. Al onze lessen zijn gebaseerd op herhaling en structuur, en zorgdragen voor elkaar en de paarden. Dit zorgt voor veiligheid en vertrouwen.

Om zoveel mogelijk in vaste groepjes te kunnen werken, lopen de groepslessen per trimester. Een gemiste les inhalen op een ander moment is mogelijk, maar verder wordt er zoveel mogelijk met vaste lesmomenten gewerkt. Het jaar bestaat uit drie trimesters: september tot aan de kerstvakantie, januari tot aan de paasvakantie, en april tot aan de zomervakantie. Omdat niet elk trimester even lang is, verschillen de prijzen per periode enigszins. Een overzicht is te vinden in de tabel hieronder.

Als je kindje momenteel privéles of combiles volgt, blijft dit in principe ongewijzigd voortzetten. Ben je enthousiast geworden en zou je graag bespreken welk groepje het meest passend is voor jouw kind om bij aan te sluiten? Geef dit dan aan bij de instructeur van je kind.

Privé-les

Wie wil leren samen werken met een paard kan bij Zarica Horses terecht voor privé-les. Tijdens de lessen gaat het om veel meer dan het aanleren van de technische aspecten. Stap voor stap zullen we je meenemen op weg naar een harmonieuze communicatie met je paard. We maken gebruik van de principes van positieve bekrachtiging want samen werken met je paard moet ook voor het paard fun zijn. Daarom gebruiken we targets (kegels, matjes...) om het paard duidelijkheid en structuur te geven. Het paard is een volwaardige partner die zijn inbreng mag geven, ook tijdens het rijden. Alles gebeurt op een ontspannen manier, we beginnen met het opbouwen van vertrouwen tussen mens en paard. Door samen het paard te halen en te poetsen leren we de lichaamstaal van het paard steeds beter kennen. Heeft hij er zin in vandaag? Is het paard gespannen? Bang? Of net lekker relaxed? Ook staan we stil bij wat we zelf voelen vanbinnen en nemen we de tijd om tot rust te komen voor we ons door het paard laten dragen. De volgende stap is werken aan ons eigen lichaamsbewustzijn. Wanneer we op het paard zitten moeten we eerst leren de beweging te volgen. We leren ons eigen lichaam steeds beter kennen en gaandeweg leren we ook met ons lichaam invloed uit te oefenen op het paard. We gaan van volgen naar leiden. 

Privé-lessen gaan steeds door op afspraak, stuur ons gerust een e-mail of bericht voor verdere informatie.

Praktisch

  • Privéles: 60 Euro per uur (45 Euro/45min, 35 Euro/30min)
  • Combiles: 70 Euro per uur (twee kindjes krijgen samen les met 1 paard)
  • Trimester 1 (week van 4/09 t/m 23/12): 525 Euro
  • Trimester 2 (week van 8/01 t/m 30/04): 385Euro
  • Trimester 3 (week van 15/04 t/m 29/06): 385 Euro
  • Jaartraject (trimester 1, 2 en 3): 1100 Euro  + een gratis kampdeelname

groepslessen